Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College – “Oy Choho Ty Pochornilo” by Yevhen Litvinov, arr. by Yaroslav Olenchyk

Performs: Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College

Chairman: Honoured Artist of Ukraine Olha Baboshyna

Accompanist: Olesya Frantsuzhan