Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College – “Slovo, moya ty yedynaya zbroye” by K. Dominchen

Performs: Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College

Chairman: Honoured Artist of Ukraine Olha Baboshyna

Accompanist: Olesya Frantsuzhan

Solo: Olena Herneha