Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College – “Ukrayino Moya” by Yevhen Stankovych

Performs: Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College

Chairman: Honoured Artist of Ukraine Olha Baboshyna

Accompanist: Alina Futymska